Produktový Manuál - Headpro Lite

Produktový manuál obsahuje informácie ako správne používať čelovku Headpro Lite.

Pred prvým použitím čelovky

Prosím odskrutkujte uzáver naproti tlačidlu zapínania. Odstráňte izolačný pásik na batérií a batériu vložte do tela konštrukcie čelovky. Batériu je potrebné vložiť dovnútra najprv s označením kladného pólu + (plus). Následne uzáver znovu zaskrutkujte.

Prvé použitie čelovky

Pred prvým použitím odporúčame čelovku nabiť na plnú kapacitu batérie až kým nezasvieti zelená kontrolka. V prípade ak zelená kontrolka svieti okamžite, batériu nie je potrebné nabíjať.

Štandardná doba nabíjania je 3-4 hodiny. V závislosti od výberu nabíjacieho adaptéra sa môže doba nabíjania mierne líšiť.

Ovládanie čelovky

Vypnutá čelovka

Stlačením tlačidla sa čelovka zapne a ďalším stlačením sa čelovka vypne.

Doplnkovým režimom je zapnutie čelovky podržaním tlačidla na dlhšie ako 3 sekundy. Týmto spôsobom sa aktivuje "moonlight" režim so svetelným tokom 2 lumeny. Rovnakým podržaním tlačidla sa tento režim vypne.

Zapnutá čelovka

5 možností nastavenia svetelného toku. Svetelný tok nastavíte podržaním tlačidla zapínania. Svetelný tok sa mení každou sekundou nasledovne: 

  1. High - 1300 lumenov,
  2. Medium high - 700 lumenov,
  3. Medium - 390 lumenov,
  4. Medium low - 190 lumenov,
  5. Low - 55 lumenov.

Cyklus sa držaním tlačidla opakuje. Uvoľnením tlačidla sa cyklus zastaví na aktuálnej voľbe. Čelovka si pamätá posledné nastavenie toku pri ďalšom spustení.

Doplnkové režimy 

Rýchlym dvojkliknutím tlačidla zapínania aktivujete doplnkové režimy (Strobe, SOS, Maják). Následne sa cyklus opakuje. 

Jedným stlačením tlačidla sa čelovka vráti do predchádzajúceho režimu - vypnutý stav, zapnutý stav.

Indikátor stavu batérie

Levely batérie:

  1. 100-60% - zelená farba
  2. 60-30% - žltá farba
  3. 30-10% - červená farba
  4. pod 10% - červená farba blikajúca 3x v priebehu každých 5 minút až do úplného vybitia batérie

Indikátor batérie sa vypína automaticky po 5 sekundách od zapnutia čelovky. Výnimkou je level batérie pod 10%. 

Ochrana proti prehrievaniu

V prípade detekcie teploty čelovky nad 60° sa jas automaticky zníži z dôvodu predlžovania života batérie. 

V prípade detekcie teploty čelovky nad 75° sa čelovka automaticky vypne.

Upozornenie

Čelovka Headpro je vysoko intenzívne svietidlo. Vyhnite sa preto priamemu svieteniu do očí sebe a iným ľudom v okolí svietidla. 

Inštrukcie ku nabíjaniu čelovky

Čelovka sa nabíja pomocou micro USB-C kábla a adaptéra (nie je súčasť balenia) pripojeného do siete. Nabíjanie je možné aj zapojením USB konektora do siete, napríklad.: do počítača, do auta.

Zástrčka micro USB-C je skrytá v tele konštrukcie čelovky. Preto je potrebné odkrútiť čelovku pri tlačidle zapínania proti smeru hodinových ručičiek. 

Následne je možné čelovku nabíjať pripojením micro USB-C kábla ku adaptéru zapojenému do siete. Nabíjanie trvá štandardne 3-4 hodiny v závislosti od voľby adaptéra.

Počas nabíjania svieti indikátor batérie na červeno. Pri plnom nabití svieti indikátor batérie na zeleno.

Upozornenie

Li-ion akumulátory nie je vhodné úplne vybíjať z dôvodu možného skrachovania životnosti. Ak spozorujete značný pokles svietivosti, je potrebné dať akumulátor nabíjať.

Odolnosť čelovky Headpro Lite

Čelovka Headpro Lite je odolná voči vonkajším vplyvom podľa normy IP66, čo znamená odolnosť voči prachu a intenzívne striekajúcej vode. 

Čelovka Headpro Lite je odolná voči pádu do 2 metrov vďaka materiálu z hliníkovej zliatiny.

Upozornenie

Čelovka nie je plne vodotesná a preto nesmie byť ponorená do vody.

 

ĎAKUJEME ZA VÁŠ NÁKUP A POZORNÉ PREČÍTANIE PRODUKTOVÉHO MANUÁLU.

V prípade akýchkoľvek otázok spojených s používaním čelovky nás neváhajte kontaktovať cez kontaktný formulár.