Produktový manuál - Headpro

Produktový manuál obsahuje informácie ako správne používať čelovku Glowfox Headpro.

Pred prvým použitím čelovky Headpro

Prosím odskrutkujte uzáver naproti tlačidlu zapínania. Odstráňte izolačný pásik na batérií a batériu vložte do tela konštrukcie čelovky. Batériu je potrebné vložiť dovnútra najprv s označením kladného pólu + (plus). Následne uzáver znovu zaskrutkujte.

Prvé použitie čelovky Headpro

Pred prvým použitím odporúčame čelovku nabiť na plnú kapacitu batérie až kým nezasvieti zelená kontrolka batérie. V prípade ak zelená kontrolka svieti okamžite, batériu nie je potrebné nabíjať.

Štandardná doba nabíjania je 3-4 hodiny. V závislosti od výberu nabíjacieho adaptéra sa môže doba nabíjania mierne líšiť.

Ovládanie čelovky Headpro

Hlavné režimy svietenia

Čelovka ma dva hlavné režimy svietenia. Biele a červené svetlo. Stlačením tlačidla zapínania aktivujete biely svetelný režim. Ďalším stlačením do 3 sekúnd prepnete režim na červený. Ďalším stlačením sa čelovka vypne. Čelovka sa ďalším stlačením vypne aj v prípade, ak je aktuálny režim aktívny dlhšie ako 3 sekundy.

Doplnkovým režimom je zapnutie čelovky podržaním tlačidla na dlhšie ako 3 sekundy. Týmto spôsobom sa aktivuje "moonlight" režim so svetelným tokom 2 lúmeny. Rovnakým podržaním tlačidla sa tento režim vypne.

Ďalšie režimy svietenia

BIELE SVETLO

Biele svetlo ponúka 5 možností nastavenia svetelného toku. Svetelný tok nastavíte podržaním tlačidla zapínania pri aktívnom bielom režime. Svetelný tok sa mení každou sekundou nasledovne: 

 1. 100% Vysoký,
 2. 65% Stredne vysoký,
 3. 30% Stredný,
 4. 15% Stredne nižšie,
 5. 7,5% Nízky.

Po prepnutí z nízkeho svetelného toku sa cyklus opakuje na najjasnejší svetelný tok. Uvoľnením tlačidla sa cyklus zastaví na aktuálnej voľbe. Čelovka si pamätá posledné nastavenie toku pri ďalšom spustení.

ČERVENÉ SVETLO

Červené svetlo ponúka 3 možnosti svetelného toku. Svetelný tok nastavíte podržaním tlačidla zapínania pri aktívnom červenom režime. Svetelný tok sa mení každou sekundou nasledovne: 

 1. 100% Vysoký,
 2. 50% Stredný,
 3. 30% Nízky.

Po prepnutí z nízkeho svetelného toku sa cyklus opakuje na najjasnejší svetelný tok. Uvoľnením tlačidla sa cyklus zastaví na aktuálnej voľbe. Čelovka si pamätá posledné nastavenie toku pri ďalšom spustení.

DOPLNKOVÉ FUNKCIE BIELEHO SVETLA

Rýchlym dvoj kliknutím tlačidla zapínania aktivujete TURBO režim s jasom až 2322 lumenov. Režim je možné aktivovať pri vypnutej čelovke ako aj pri aktívnom bielom svetle. Pri prevádzke v TURBO režime sa po 30-60 sekundách začne postupne znižovať svetelný tok čelovky, kvôli regulácii prehriatia čelovky.

Ďalším dvoj klikom prepínate medzi doplnkovými režimami (Strobe, SOS, Maják). Následne sa cyklus opakuje. 

V prípade jedného stlačenia tlačidla sa čelovka vráti do predchádzajúceho režimu (vypnutie, biele svetlo)

Upozornenie: 

V prípade teploty čelovky nad 55° sa TURBO režim neaktivuje. Automaticky sa aktivuje nasledujúci možný režim bieleho svetla.

V prípade teploty čelovky nad 60° v aktívnom TURBO režime sa čelovka automaticky prepne do bežného bieleho svetla.

DOPLNKOVÉ FUNKCIE ČERVENÉHO SVETLA: 

Rýchlym dvoj kliknutím tlačidla zapínania aktivujete režim SOS červeného svetla. Režim je možné aktivovať len pri aktívnom červenom svetle. Ďalším dvoj klikom prepínate na SOS kombináciu bieleho a červeného svetla. Následne sa cyklus opakuje dvoj kliknutím.

V prípade jedného stlačenia tlačidla sa čelovka vráti do predchádzajúceho režimu (červené svetlo).

funkcie čelovky headpro

Indikátor stavu batérie

Levely batérie:

 1. 100-60%  - zelená farba
 2. 60-30% - žltá farba
 3. 30-10% - červená farba
 4. pod 10% - červená farba blikajúca 3x v priebehu každých 5 minút až do úplného vybitia batérie

Indikátor batérie sa vypína automaticky po 5 sekundách od zapnutia čelovky. Výnimkou je level batérie pod 10%. 

Ochrana proti prehrievaniu

V prípade detekcie teploty čelovky nad 60° sa jas automaticky zníži z dôvodu predlžovania života batérie. 

V prípade detekcie teploty čelovky nad 75° sa čelovka automaticky vypne.

Upozornenie

Čelovka Headpro je vysoko intenzívne svietidlo. Vyhnite sa preto priamemu svieteniu do očí sebe a iným ľudom v okolí svietidla. 

Inštrukcie ku nabíjaniu čelovky

Čelovka sa nabíja pomocou micro USB-C kábla a adaptéra (nie je súčasť balenia) pripojeného do siete. Nabíjanie je možné aj zapojením USB konektora do siete, napríklad.: do počítača, do auta.

Zástrčka micro USB-C je skrytá v tele konštrukcie čelovky. Preto je potrebné odkrútiť čelovku pri tlačidle zapínania proti smeru hodinových ručičiek. 

Následne je možné čelovku nabíjať pripojením micro USB-C kábla ku adaptéru zapojenému do siete. Nabíjanie trvá štandardne 3-4 hodiny v závislosti od voľby adaptéra.

Počas nabíjania svieti indikátor batérie na červeno. Pri plnom nabití svieti indikátor batérie na zeleno.

Upozornenie

Li-ion akumulátory nie je vhodné úplne vybíjať z dôvodu možného skrachovania životnosti. Ak spozorujete značný pokles svietivosti, je potrebné dať akumulátor nabíjať.

Odolnosť čelovky Headpro

Čelovka Headpro je odolná voči vode podľa normy IP66, čo znamená odolnosť voči prachu a intenzívne striekajúcej vode. 

Čelovka Headpro je odolná voči pádu do 2 metrov.

Upozornenie

Čelovka nie je plne vodotesná a preto nesmie byť ponorená do vody.

odoľnosť čelovky headpro

 

ĎAKUJEME ZA VÁŠ NÁKUP A POZORNÉ PREČÍTANIE PRODUKTOVÉHO MANUÁLU.

V prípade akýchkoľvek otázok spojených s používaním čelovky nás neváhajte kontaktovať cez kontaktný formulár.